empowermens-zelfredzaamheid-logo-bestellen

EMPOWERMENS BLOGS

Blogs om mensen online te empoweren

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen
Black Friday 2021Black Friday 2021

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

De dramadriehoek en winnaarsdriehoek, wat zijn dat? De dramadriehoek is een begrip die je tegenkomt in de Transactionele Analyse en onder andere gebruikt wordt in de hulpverlening, het bedrijfsleven en binnen opleidingen zoals Social Work. De dramadriehoek, ook wel de verliezersdriehoek, is een voorbeeld van een psychisch spel, waarbij er sprake is van een rollenpatroon. Je hebt drie rollen: de aanklager of dader (KO-), het slachtoffer (AK-) en de redder (VO-). Wil je weten waar KO-, AK- en VO- voor staan? Lees dan onze blog over de Transactionele Analyse.

Uitleg Dramadriehoek

Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. De rollen zien er als volgt uit:

 • Aanklager: agressief, boos, klaagt aan, onderschat iemands kunde en integriteit, oordeelt.
 • Slachtoffer: voelt zich onderdrukt, hulpeloos, klaagt over niet voldane behoeften, haalt zichzelf naar beneden
 • Redder: extreem behulpzaam, wil graag nodig zijn, opofferend, onderschat andermans capaciteit om voor zichzelf te denken.

Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. Als mensen deze rollen innemen komen ze met elkaar terecht in een dramadriehoek. De uitwisseling van verbale en non-verbale communicatie is een drama en en leidt tot ineffectieve communicatie, verwijdering en negatieve gevoelens.

Als je je bewust bent van het ontstaan van een dramadriehoek, waar je misschien wel in deelneemt, is er gelukkig een oplossing! Er bestaat namelijk ook een winnaarsdriehoek. In de winnaarsdriehoek kom je los van de drama en kun je krachtiger en authentieker communiceren.

Uitleg Winnaarsdriehoek

In de winnaarsdriehoek is er sprake van het volwassen egopositie, die iedereen inneemt. De communicatie verloopt effectief, succesvol en plezierig. In de winnaarsdriehoek staan er drie 'rollen' centraal: assertief, opvoedend en kwetsbaar. Binnen de winnaarsdriehoek wordt de aanklager assertief. Hij kent zijn gevoelens, wensen en behoeften en kan deze vanuit de ik-boodschap overbrengen. Hij kan confronteren op een manier waarbij de ander in zijn waarde wordt gelaten en is niet oordelend. De redder wordt opvoeder en helpt (alleen) als hiernaar gevraagd wordt. De opvoeder vindt het niet erg als zijn hulp niet nodig is en accepteert de capaciteit van de ander om voor zickmu hzelf te denken. Het slachtoffer accepteert zichzelf, stelt zich kwetsbaar op en kan zijn echte gevoelens delen.

Je weet nu waar de dramadriehoek en winnaarsdriehoek voor staan! Mocht je nog vragen hebben over de dramadriehoek en winnaarsdriehoek of over de Transactionele Analyse? Stuur ons dan een bericht!

Transactionele-Analyse-dramadriehoek
Transactionele-analyse-winnaarsdriehoek

Social Work Blogs Empowermens

Empowermens is gestart met het schrijven van blogs gerelateerd aan het sociaal werk. Dit is bijvoorbeeld interessant voor studenten Social Work, hulp- en dienstverleners of andere geinteresseerden. Zie hieronder het overzicht. Klik op de link om naar de juiste blog te gaan.

transactionele-analyse

Transactionele Analyse

Black Friday 2021Black Friday 2021
Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Uitleg Transactionele Analyse

Wat is de Transactionele Analyse? Wat kun je ermee? Hoe is de Transactionele Analyse ontstaan? In deze blog geeft Empowermens je onder andere antwoord op deze vragen. Daarnaast worden bepaalde elementen van de Transactionele Analyse besproken, zoals de egoposities en de welbekende dramadriehoek. Als je de opleiding Social Work volgt dan zul je de Transactionele Analyse zeker tegenkomen, maar ook in je werkzaamheden, of misschien wel tijdens de therapie die je volgt.


Wat is de Transactionele Analyse?

De Transactionele Analyse is een methodiek die veelal door hulpverleners wordt gebruikt. Het woord Transactie staat hier voor de uitwisseling van verbale en non-verbale communicatie, oftewel: de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Analyse staat hier voor het onderzoeken van de uitwisseling van deze transacties. Door de Transactionele Analyse kun je jouzelf en anderen  leren begrijpen; het geeft inzicht in jou en de omgang met anderen.

De Transactionele Analyse, afgekort de TA, is een theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. Met de TA kan een analyse gemaakt worden van wat zich in mensen afspeelt (de analyse van het levensscript en van de egoposities) en wat er communicatief gebeurt tussen mensen (analyse van transacties en psychologisch spel). Je zou kunnen stellen dat de TA een persoonlijkheidstheorie is, maar ook een communicatietheorie en een ontwikkelingstheorie.


Wat kun je met de Transactionele Analyse?

Met de TA kun je ontdekken hoe jijzelf communiceert en hoe een ander communiceert. Als hulpverlener kun je met de TA ontdekken hoe degenen die voor jou zitten met elkaar communiceren. Met de TA ontdek je verder hoe de interactie tussen jou en de ander verloopt, hoe het komt dat jij en de ander op een bepaalde manier met elkaar omgaan en hoe je de communicatie voortaan beter kunt laten verlopen. Als je een gesprek vanuit de TA bekijkt, dan wordt al snel duidelijk wat er in de communicatie goed verloopt en wat er niet goed verloopt.

De TA biedt een referentiekader waarmee gespreksvoering geoefend kan worden. Dit kan zowel met individuen als met stellen of gezinnen gedaan worden. Door de TA leer je goed te kijken wat er speelt, ontdek je knelpunten in de communicatie en kun je kiezen welke interventies er nodig zijn om op een andere, betere, goede manier om te gaan met een ander en met jezelf.

 

Hoe is de Transactionele Analyse ontstaan?

De grondlegger van de TA is Eric Berne, een psychiater die innovatief en creatief dacht. Hij werd beinvloed door de humanistische beweging en maakte gebruik van verschillende effectieve psychotherapeutische begeleidingsmodellen. Hij ontdekte dat mensen zich heel verschillend konden gedragen, dat één persoon soms wel uit meerdere personen leek te bestaan, door de verschillende manieren waarop de persoon communiceerde, per situatie (de ego-posities en scripten, die later nog aan bod zullen komen). Hieruit ontstond vanaf de jaren 50 de Transatcionele Analyse. Veel mensen waren geïnteresseerd in zijn ideeën. In de loop der jaren werd de Transactionele Analyse verder ontwikkeld tot een persoonlijkheidstheorie, een ontwikkelingstheorie, een coachingsinstrument en een communicatiemodel. Eric Berne vond het belangrijk dat psychologische begrippen voor iedereen toegankelijk moesten zijn en niet alleen voor de professionele werker. Daarom werd de TA een heldere theorie, met herkenbare begrippen.

 

Waar bestaat de Transactionele Analyse uit?

De TA bestaat uit verschillende onderdelen en begrippen die hieronder beschreven zullen worden. Allereerst heb je een aantal centrale uitgangspunten. Naast de centrale uitgangspunten bestaat de TA uit zogenoemde concepten.


Centrale uitgangspunten

De TA bestaat uit een aantal centrale uitgangspunten:

 • Wederzijds respect
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid
 • Drijfveer tot verandering

Wederzijds respect

Bij het wederzijds respect wordt er uitgegaan van een basishouding: ik ben oke, jij bent oke.
Dit is een krachtige denkwijze van de TA, die makkelijk klinkt, maar die best moeilijk toe te passen is. Je moet jezelf oke vinden en liefhebben en de ander ook. Dit is dan ook iets waar je soms bewust voor moet kiezen.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

De TA stelt dat iedereen in staat is om zelf na te denken over de keuzes die hij maakt en hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit betekent dat de TA gelooft dat je in elke situatie op verschillende manieren kunt reageren. Er zijn in elke situatie verschillende opties en uiteindelijk maak je zelf de keuze hoe je reageert. Je bent je alleen niet altijd bewust van de keuzes. De keuzes in jouw manier van reageren die je in een bepaalde situatie maakt herhaal je vaak bij (soort)gelijke situaties. Je keuze kan een gezonde of ongezonde manier van reageren zijn. Je kunt jezelf ontwikkelen door je bewust te zijn van jouw denken en reageren. Zo kun je vaker en bewuster kiezen voor een gezonde en meer passende reactie.

Drijfveer tot verandering

Eric Berne stelt dat ieder mens diep van binnen streeft naar mentale en fysieke gezondheid, door gezonde keuzes te maken en problemen zelf goed op te kunnen lossen.


Concepten van de Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse bevat een aantal concepten waarmee gewerkt wordt:

 • Contract
 • Strokes
 • Basisposities
 • Egoposities
 • Psychologisch spel
 • Dramadriehoek
 • Script

We beschrijven hieronder een paar van deze concepten.

Strokes

In het Engels staat het werkwoord 'to stroke' voor strelen en slaan. Strokes binnen de TA kunnen ook uit 'strelen'  of 'slaan' bestaan: strokes zijn of positief of negatief. Om een persoonlijkheid te ontwikkelen doorloop je een socialisatieproces, waarbij je verschillende strokes ontvangt. Alles wat door een handeling uitdrukt 'ik weet dat je bestaat' zijn strokes, of het nou om non-verbale of verbale communicatie gaat. Een stroke kan zijn dat je een kus van iemand krijgt, of een schop, dat je een compliment krijgt of dat iemand je afbrandt. Het is belangrijk om het gevoel te krijgen dat anderen om jouw heen weten dat jij bestaat, oftewel: je kunt niet zonder (positieve) strokes. Iedereen wil graag het gevoel hebben gezien en gewaardeerd te worden. Alle strokes kun je onderverdelen in vier categorieën:

 • Onvoorwaardelijk positief = Je bent oké
 • Voorwaardelijk positief = Je doet oké
 • Onvoorwaardelijk negatief = Je bent niet oké
 • Voorwaardelijk negatief = Je doet niet oké

De strokes die je door je leven heen ontvangt bepalen in grote mate de manier waarop jij je gedraagt en reageert op situaties. De strokes die je als kind ontvangen hebt, blijf je opzoeken wanneer je volwassen bent. Zo zoeken mensen bijvoorbeeld naar afwijzing, omdat dit is waar ze aan gewend zijn. Je kunt bij jezelf stilstaan en nagaan welke effecen de strokes hebben op jouw huidige leven. Van je ouders of opvoeders heb je de meeste strokes ontvangen, maar ook van anderen ontving en ontvang je strokes.

Het is niet alleen belangrijk dat je positieve strokes van anderen ontvangt, maar ook dat je positieve strokes van jezelf ontvangt. Als iemand geen positieve strokes van een ander of zichzelf ontvangt, of de strokes van anderen niet toelaat, dan kan dit bijdragen aan een psychisch ongezonde situatie zoals depressie.

 

Basisposities

In het vorige stuk hebben we uitgelegd wat strokes zijn. Door alle strokes die je in je leven - met name in je jeugd - ontvangt ontwikkel je op den duur een zogenoemde basispositie. Dit is als het ware een overtuiging die jij over jezelf en anderen hebt. Vanuit deze basispositie handel, denk en voel je. Er zijn in totaal vier overtuigingen, die we basisposities noemen. Je hebt ze alle vier wel eens, maar een ervan overheerst vaak.

 • Ik ben oké, jij bent oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je als het ware dat ieder mens waardevol is. Zowel jijzelf als de ander. Je gelooft dat je conflicten samen op kunt lossen, op een manier die voor beiden prettig is. Binnen deze basispositie is verandering, groei en intimiteit mogelijk.
 • Ik ben niet oké, jij bent oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je dat jijzelf minder waard bent dan anderen. Een ander kan het beter dan jij. In een conflict los je het op zo'n manier op dat de ander (meer) zijn zin krijgt. Je voelt je niet belangrijk en je bent niet gelukkig.
 • Ik ben oké, jij bent niet oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je dat jij belangrijker bent dan de ander. Je drukt jouw zin (tot een oplossing) door, ten koste van een ander. Jij weet wat goed is voor de ander.
 • Ik ben niet oké, jij bent niet oké.
  Als dit je basispositie is, dan geloof je dat het leven niet de moeite waard is en dat hier niets aan te veranderen valt.

Egoposities

Volgens Eric Berne bestaat je persoonlijkheid uit drie elementen: ouder, volwassene en kind. Dit worden door hem de egoposities genoemd. De egoposities kun je verdelen in verschillende types. Hieronder worden ze uitgelegd.

 • Ouder egopositie
  De ouder egopositie wordt onderverdeeld in de kritische ouder (KO) en in de voedende ouder (VO) en wordt bevat gedachten, gevoelens en gedrag die je voornamelijk van je ouders of opvoeders hebt overgenomen. De kritische ouder omvat vaak alle regels, grenzen en orde en structuur. De voedende ouder omvat iets positiefs. De voedende ouder is gericht op het waarderen van zichzelf en anderen, om wie ze zijn en wat ze doen.
 • Kind egopositie
  De kind egopositie omvat gedachten, gevoelens en gedrag die wordt herhaalt vanuit de kinderjaren. Het kind wordt onderverdeeld in het vrije/natuurlijke kind (VK) en het aangepaste kind (AK). Deze egopositie houdt het 'natuurlijk reageren' in; waarbij reacties voornamelijk vanuit je gevoel ontstaan. Het vrije kind reageert voornamelijk vanuit impulsen. Het aangepaste kind kan zich aanpassen, bijvoorbeeld door naar een ander te luisteren en gehoorzaam te zijn, of door zich te laten corrigeren.
 • Volwassen egopositie
  De volwassen egopositie (V) omvat gedachten, gevoelens en gedrag als reactie op het hier en nu en gebaseerd op feiten. In de volwassen egopositie weeg je keuzes af, vraag en luister je, overleg en onderhandel je. De volwassen egopositie wordt niet onderverdeeld, zoals de andere twee egoposities.

De egoposities kunnen positief of negatief zijn. Als ze beschreven worden komt er in dat geval een + of een - achter te staan. Dus: KO+ en KO-, VO+ en VO-, VK+ en VK-, AK+ en AK-. De V van volwassen is neutraal. Om hier wat voorbeelden aan te koppelen:

 • KO+ (positief confronterend)
  'Ik vind het vervelend als je dit doet. Wil je dat niet meer doen?'
 • KO- (negatief confronterend)
  'Jij doet alles fout.'
 • VO+ (positief voedend en verzorgend)
  'Ik zie dat je gefrustreerd bent. Kan ik iets voor je doen?'
 • VO- (negatief voedend en verzorgend)
  'Ik zie dat je het niet weet. Laat mij het maar doen.'
 • VK+(positieve, impulsieve, authentieke emoties)
  Authentieke emoties uiten, creatief en spontaan, verdrietig bij pijn, blij bij vreugde, angstig bij gevaar.
 • VK- (negatieve, impulsieve emoties)
  Ongeremd zijn, ongepast gedrag (zoals scheten laten in het openbaar),
 • AK+ (positief aangepast)
  Houden aan regels en afspraken, normen en waarden, gehoorzamen (op een gezonde manier)
 • AK- (negatief aangepast)
  Aan van alles gehoorzamen en aanpassen om niet afgewezen te worden, herhalen van gedrag uit de kinderjaren dat niet meer bij een volwassen situatie, afhankelijk. Voorbeeld van een AK-: als kind huilde je als volwassenen je je zin niet gaven, als volwassene zet je huilen in om je zin te krijgen.
 • V (afwegend, onderhandelend, veelal gericht op feiten)
  Informatie verzamelen, overzicht hebben, afwegingen maken, prioriteiten stellen, overleggen, besluiten nemen. 'Wat gebeurt er? Wat voel ik? Wat denk ik? Wat wil ik? Wat kan ik (nu) doen?'

Een doelstelling van persoonlijke verandering in de Transactionele Analyse is om patronen uit de negatieve egoposities te vervangen door ander gedrag, waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van alle egoposities.

Dramadriehoek en winnaarsdriehoek

De dramadriehoek, ook wel de verliezersdriehoek, is een voorbeeld van een psychisch spel, waarbij er sprake is van een rollenpatroon. Je hebt drie rollen: de aanklager of dader (KO-), het slachtoffer (AK-) en de redder (VO-). Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. De rollen zien er als volgt uit:

 • Aanklager: agressief, boos, klaagt aan, onderschat iemands kunde en integriteit, oordeelt.
 • Slachtoffer: voelt zich onderdrukt, hulpeloos, klaagt over niet voldane behoeften, haalt zichzelf naar beneden
 • Redder: extreem behulpzaam, wil graag nodig zijn, opofferend, onderschat andermans capaciteit om voor zichzelf te denken.

Alle drie de rollen zijn disfunctioneel. Als mensen deze rollen innemen komen ze met elkaar terecht in een dramadriehoek. De uitwisseling van verbale en non-verbale communicatie is een drama en en leidt tot ineffectieve communicatie, verwijdering en negatieve gevoelens.

Als je je bewust bent van het ontstaan van een dramadriehoek, waar je misschien wel in deelneemt, is er gelukkig een oplossing! Er bestaat namelijk ook een winnaarsdriehoek. In de winnaarsdriehoek kom je los van de drama en kun je krachtiger en authentieker communiceren.

In de winnaarsdriehoek is er sprake van het volwassen egopositie, die iedereen inneemt. De communicatie verloopt effectief, succesvol en plezierig. In de winnaarsdriehoek staan er drie 'rollen' centraal: assertief, opvoedend en kwetsbaar. Binnen de winnaarsdriehoek wordt de aanklager assertief. Hij kent zijn gevoelens, wensen en behoeften en kan deze vanuit de ik-boodschap overbrengen. Hij kan confronteren op een manier waarbij de ander in zijn waarde wordt gelaten en is niet oordelend. De redder wordt opvoeder en helpt (alleen) als hiernaar gevraagd wordt. De opvoeder vindt het niet erg als zijn hulp niet nodig is en accepteert de capaciteit van de ander om voor zichzelf te denken. Het slachtoffer accepteert zichzelf, stelt zich kwetsbaar op en kan zijn echte gevoelens delen.

Transactionele-Analyse-dramadriehoek
Transactionele-analyse-winnaarsdriehoek

Empowermens en de Transactionele Analyse

Empowermens kan wat voor jou betekenen als het gaat om de TA:

Social Work Blogs Empowermens

Empowermens is gestart met het schrijven van blogs gerelateerd aan het sociaal werk. Dit is bijvoorbeeld interessant voor studenten Social Work, hulp- en dienstverleners of andere geinteresseerden. Zie hieronder het overzicht. Klik op de link om naar de juiste blog te gaan.

individuele-begeleiding-kampen-empowermens

Individuele Begeleiding Kampen

 

Individuele Begeleiding Kampen

Op zoek naar individuele begeleiding Kampen? Dan zijn Empowermens en Fundamens passende hulpaanbieders!  Empowermens is de handelsnaam van Fundamens en staat voor meer dan alleen de individuele begeleiding die er geboden wordt. De coaching vanuit Empowermens valt onder de individuele begeleiding die Fundamens biedt. Meer weten over wat Empowermens biedt? Ga dan naar het aanbod van Empowermens.

Fundamens biedt - op een ambulante manier - individuele begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen, maar ook aan volwassenen. Fundamens is breed inzetbaar bij vragen op verschillende levensgebieden. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij jouw leefwereld, wat betekent dat een persoonlijke band onmisbaar is voor de werkrelatie.

Individuele begeleiding Kampen vanuit Fundamens is erop gericht dat jij jezelf op een dusdanige wijze ontwikkelt dat er een fundament ontstaat; een basis waaruit jij jezelf staande kan weten te houden in de huidige maatschappij.

Dat wat Fundamens biedt lijkt op maatschappelijk werk, maar is een vorm van coaching die persoonlijker is, omdat Fundamens écht gericht is op wie jij bent en wat jij graag wil bereiken. Bij Fundamens voel je je dan ook gehoord en gezien en heb je niet het idee dat iemand als het ware boven je staat, maar dat er iemand naast je staat.

Empowermens Support

Fundamens werkt met het werkboek Empowermens Support, dat door Empowermens ontwikkeld is. Dit werkboek draagt onder andere bij aan zelfredzaamheid en het inzicht krijgen in eigen kracht en netwerk en het benutten van deze twee. Wil je meer weten over Empowermens Support? Ga dan naar ‘Wat biedt Empowermens Support?

Coaching voor jongeren in Kampen

Fundamens werkt graag samen met jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar. Loop je ergens tegenaan? Problemen op school? Problemen thuis? Fundamens wil graag naar je luisteren en jou helpen bij het ontwikkelen van de persoon die je bent en wil worden! Dit doen wij door jou te leren kennen, aan te sluiten bij jouw leefwereld en samen met jou te kijken wat je wil bereiken en wat er nodig is om je staande te houden in deze maatschappij. Fundamens zal met je meedenken, je af en toe een spiegel voorhouden, motiveren en bovenal bij jou aansluiten. Wij zijn ervan overtuigd dat jij – of je nou een jongere bent of een volwassene – diep van binnen weet wie je bent en wie of wat je wil worden of wil zijn. Om dat te bereiken willen bieden wij jou passende ondersteuning.

Waar vindt individuele begeleiding Kampen vanuit Fundamens plaats?

De begeleiding vindt voornamelijk plaats in gemeente Kampen, maar de locatie waar de gesprekken plaatsvinden mag jij zelf kiezen. Vind je het prettig wanneer wij bij jou thuis komen? Prima. Ga je liever al wandelend in gesprek? Prima. Kom je liever langs op kantoor? Ook dat is prima. Wij sluiten aan bij wat jij fijn vindt.

Wat biedt de individuele begeleiding Kampen vanuit Fundamens?

 • Fundamens richt zich op jongeren, jongvolwassenen en volwassenen.
 • Fundamens is breed inzetbaar bij vragen op  verschillende levensgebieden. Je kunt dus bij ons terecht als je niet lekker in je vel zit, bepaalde competenties aan wil leren, wanneer je ondersteuning nodig hebt in het ontwikkelen van assertiviteit en nog veel meer! Twijfel je of Fundamens jou kan helpen? Neem dan contact met ons op!
 • Fundamens biedt begeleiding bij psycho-sociale problemen.
 • Fundamens richt zich op het ontwikkelen van competenties binnen verschillende levensgebieden.
 • Fundamens richt zich op het ontwikkelen van zelfreflectie.
 • Fundamens richt zich op het ontwikkelen van zelfredzaamheid: eigen kracht & benutten van het netwerk.
 • Fundamens kijkt naar toekomst & talentontwikkeling.
 • Fundamens sluit aan bij de leefwereld.
 • Fundamens vindt het hebben van een persoonlijke werkrelatie van belang.
 • Fundamens werkt samen met Empowermens door het toepassen van Empowermens Support; een werkboek ter bevordering van de zelfredzaamheid, eigen kracht en het benutten van het netwerk.
 • De begeleiding, ondersteuning en coaching lijkt op dat wat het maatschappelijk werk ook biedt, maar Fundamens werkt persoonlijker en is meer gericht op wie jij bent. Wij willen jou echt leren kennen en hierbij aansluiten in de ondersteuning aan jou.
 • De ondersteuning wordt geboden door iemand met HBO werk- en denkniveau, die een HBO-diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in beheer heeft en hiernaast nog enkele relevante trainingen gevolgd heeft.

Wil je meer weten over Fundamens en wie er achter Fundamens zit? Ga dan naar www.fundamens.nl. Ben je op zoek naar individuele begeleiding in Kampen en denk je dat Fundamens bij jou past? Neem dan contact met ons op.

Voor meer hulpaanbieders ga je naar Empowermens Connect of Vind een hulpaanbieder. Ga naar Individuele Begeleiding Empowermens voor hulpaanbieders die zich bij Empowermens Connect hebben aangesloten. 

Wat is empowerment?

WAT IS EMPOWERMENT?

Alles over Empowerment

Wat betekent Empowerment? Wat wordt er bedoeld met empowerment in het social work of in de zorg? Welke 15 elementen van empowerment beschrijft Judi Chamberlin? In dit artikel lees je van alles over empowerment! Zie hieronder een overzicht van alles dat beschreven staat. Klik op het onderwerp om meteen naar het stuk te gaan dat over dit onderwerp gaat.

Black Friday 2021Black Friday 2021
Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

GRATIS - EMPOWERMENS SUPPORT (PDF)

werkboek: draagt onder andere bij aan empowerment, het vergroten van zelfredzaamheid en stimuleert de actieve deelname aan het proces

Wat is empowerment?

Empowerment is het proces van versterking, waarbij de mens grip krijgt op zijn eigen situatie en/of omgeving. Empowerment komt tot stand door het krijgen en hebben van controle, het aanscherpen van bewustzijn en het vergroten van participatie

Het woord empowerment is niet een woord dat je in 'de Dikke van Dale' kunt vinden. Dit komt omdat het een Engels woord is. Toch wordt dit woord tegenwoordig wel regelmatig gebruikt. Je komt het woord bijvoorbeeld tegen binnen het social work. 

Empowerment Betekenis

Het woord empowerment wordt op verschillende manieren uitgelegd en beschreven. Hieronder vind je een aantal verschillende beschrijvingen van het woord empowerment. 

 • Een vorm van zelfsturing
 • Het ontwikkelen en benutten van de eigen capaciteiten, om in economisch, sociaal en politiek opzicht actief gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel uitmaakt. 
 • Als je het Engelse woord Empowerment letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dan betekent het 'iemand tot iets in staat stellen'. 
 • Proces waarbij mensen of groepen meer invloed krijgen op gebeurtenissen en situaties die belangrijk voor hen zijn. 
 • Gaat uit van de eigen kracht van mensen. 

Empowerment in Social Work

Binnen het Social Work komt het woord empowerment neer op het bewustwordingsproces van de mens, waarbij de mens bij zijn eigen kracht komt en deze activeert. Dit gaat onder andere over 'eigen kracht' en 'zelfredzaamheid', twee veel gebruikte termen binnen de hulpverlening. Er is sprake van empowerment als het individu weet waar zijn krachten liggen, deze ook benut en daarnaast weet waar zijn krachten niet liggen en hiervoor zijn netwerk benut. Zo weet hij zich te redden. Empowerment gaat daarom ook over sterk zijn, het grip hebben op de situatie, binnen de verschillende levensgebieden. 

Volgens Rensen, organisator van de conferentie 'Meer kracht en meer macht. Waarom empowerment juist nu nodig is.', vormt empowerment het basisbegrip binnen het sociaal werk. Hij heeft het erover dat je zonder empowerment geen participatiesamenleving kunt vormen. Hij geeft hier het volgende over aan: "Het gaat over het individu, maar ook over de omgeving waar het individu deel van uitmaakt. Begrippen als zelfredzamheid, eigen kracht of ervaringsdeskundigheid zijn smaller en bieden maar een deel van de oplossing. Professionals die sociale problemen oplossen, horen oog te hebben voor de invloed van de omgeving op de burger/cliënt. Empowerment biedt daarvoor een goed kader. Ook in een tijd waarin veel van de burgers, en hun netwerk, wordt gevraagd.". Lees hierover meer via 'Zonder empowerment geen participatiesamenleving'. 

 

Wat houdt Empowerment in?

De betekenis van Empowerment is zojuist uitgelegd, maar wat houdt empowerment in? Hieronder een puntsgewijs overzicht. 

Mensen met empowerment..

 • ..weten dat ze de mogelijkheid om te veranderen zelf in eigen hand hebben. 
 • ..weten waar hun krachten liggen en benutten deze. 
 • ..weten ook waar hun krachten niet liggen. Hier vragen zij hun netwerk voor. 
 • ..kunnen en mogen zelf keuzes maken. 
 • ..nemen zelf beslissingen (over hun leven). 
 • ..proberen problemen stap voor stap zelf op te lossen. 
 • ..geloven (weer) in zichzelf. 
 • ..vergroten hun eigen waarde -en daarmee indirect hun zelfvertrouwen. 
 • ..maken afspraken met zichzelf en anderen en komen deze na. 
 • ..zijn assertief: komen op voor hun wensen, verwachtingen en behoeften. 
 • ..zien het belang van de 'groep' en weten dat zij er niet alleen voor staan. Zij durven hulp van anderen te vragen. 

 

Empowerment 15 elementen

Volgens Judi Chamberlin - een Amerikaanse activist, leider, spreker binnen de psychiatrie - bestaat empowerment uit 15 elementen. Dit beschreef zij in het blad Passage. Ik heb ze hieronder voor je op een rijtje gezet. 

1) Beslissingsvrijheid.
In de gelegenheid zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen over je leven. 

2) Toegang hebben tot informatie en hulpbronnen.
Om goede beslissingen te kunnen nemen is het van belang dat iemand beschikt over informatie, of dat iemand de informatie tot zich kan nemen. Door de informatie kan hij de consequenties van zijn keuze afwegen. 

3) Keuzemogelijkheiden.
Deze spreekt wel voor zich. 

4) Assertiviteit.
Om te bereiken wat je wil is het belangrijk dat je assertief bent. Assertief zijn houdt in dat je opkomt voor wat je wil, voor je verwachtingen en behoeften. 

5) De mening van het individu is belangrijk. 

6) Kritisch leren denken, in plaats van geconditioneerd handelen.
Niet automatisch handelen, het geconditioneerde handelen, maar nadenken over wat je wil en daar naar handelen. 

7) Boosheid tonen en ermee om leren gaan.

8) Mensen hebben rechten. 

9) Veranderingen aanbrengen in het bestaan van de inividu of groep.
Door keuzes te mogen maken en veranderingen te mogen aanbrengen heeft iemand het idee controle en vrijheid te hebben over de situatie. 

10) Vaardigheden aanleren die het individu zelf belangrijk vindt. 
Wanneer iemand de gelegenheid heeft om dingen aan te leren die diegene zelf belangrijk vindt, dan kun je soms versteld staan van iemands kunnen. 

11) Ervoor zorgen dat anderen hun visie over de competentie en het oordeelsvermogen van cliënten wijzigen. 

12) Uit de kast komen.
Mogen zijn wie je bent, wie je ook bent. Hier wordt niet het 'uit de kast komen' bedoelt wanneer iemand aangeeft op hetzelfde geslacht te vallen. 

13) Uit zichzelf groeien en veranderen. 

14) Stigma overstijgen en een positief zelfbeeld opbouwen. 

15) Het belang van de groep en niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. 

(Chamberlin, 1998, Passage). 

 

Werkboek voor cliënten: gericht op zelfredzaamheid en empowerment

Empowermens heeft een werkboek voor cliënten ontwikkeld, genaamd Empowermens Support. Dit werkboek is een tool, een hulpmiddel, om in te zetten bij coaching, begeleiding en ondersteuning. Empowermens Support draagt onder andere bij aan empowerment, het vergroten van de zelfredzaamheid en stimuleert de actieve deelname van de hulpvrager tijdens zijn proces. Empowermens Support, het werkboek voor cliënten, bevat onder andere een eigen dossier en verschillende werkkaarten.

Dit werkboek wordt door Empowermens, en inmiddels ook een aantal andere organisaties, ingezet tijdens de individuele begeleiding. Empowermens heeft als doel dat Empowermens Support bij nog veel meer organisaties wordt ingezet! Daarom heeft Empowermens besloten om jou het Empowermens Support-werkboek (PDF-formaat) gratis toe te sturen. Ga naar de bestelpagina van Empowermens Support om 'm gratis aan te vragen! Wil je het werkboek niet als 'e-book', maar hardcover? Het werkboek kun je particulier bestellen, maar ook als ZZP’er of als organisatie.

Empowermens Support sluit aan bij Welzijn Nieuwe Stijl en de kerncompetenties van Welzijn. Wil je hier meer over lezen? Ga dan naar de blog Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

NIEUW: GRATIS EMPOWERMENS SUPPORT (PDF) 

Meer weten over Empowermens Support?

 

Wat is Empowerment in de zorg?

Op de vraag 'Wat is empowerment in de zorg?' hoort hetzelfde antwoord dat ook onder het kopje 'Empowerment in Social Work' beschreven staat.

In de zorg zijn zorgverleners gericht op het versterken van de eigen regie van de patiënt. Dit doen zij door de patiënt te stimuleren om eigen keuzes te maken, indien dit mogelijk is. Als zorgverlener kun je empowerment bevorderen door al vanaf het begin van het zorgproces het mogelijk te maken voor de patiënt om zelf inbreng te hebben. Dit doe je door de patiënt in staat te stellen om zelfstandig te beslissen en te handelen, waarbij er op gelijkwaardig niveau gecommuniceerd wordt - iets dat essentieel is om tot empowerment te komen. Ook in de zorg is empowerment gericht op het verbeteren van zelfvertrouwen en het zelfbeeld. In de zorg kan empowerment pas tot stand komen als de patiënt daadwerkelijk de gelegenheid heeft om zelf de regie te nemen, door zelf keuzes te maken. Hierbij is het het mooist als de zorgverlener een stap terug neemt en de patiënt de verantwoordelijkheid krijgt voor het/zijn handelen. Als empowerment bij een patiënt gestimuleerd wordt, zal die zich meer gezien, gehoord en erkend voelen.

Wat is community empowerment?

Community empowerment verwijst naar het proces om gemeenschappen in staat te stellen de controle over hun leven te vergroten. Het betekent dat een gemeenschap de middelen en het vermogen heeft om haar eigen zaken te regelen, om relevante groepen en krachten binnen en buiten de gemeenschap te controleren en te beïnvloeden, en om krachtige leiders en gemeenschapsorganisaties te ontwikkelen. Een voorbeeld van het ontwikkelen van krachtige leiders, is dat leden van de gemeenschap leren organiseren, zodat zij kunnen deelnemen aan het verbeteren van hun gemeenschap en actie kunnen ondernemen om verbeteringen te realiseren. Community empowerment kan met name belangrijk zijn voor gemeenschappen die zich herbouwen na een trauma, zoals overlevenden van een natuurramp.

 

Boeken en artikelen gericht op empowerment

Geïnteresseerd geraakt in empowerment? Met onderstaande boeken en artikelen vergroot je je kennis nog meer en werk je aan (het vergroten van) empowerment.

Video 'Wat Is Empowerment?'

Hieronder een video waarin antwoord wordt gegeven op de vraag 'Wat is empowerment?'. De video staat op het YouTube-kanaal van Empowermens en is Engelstalig gesproken.

De video is deels ge-edit door Empowermens, maar de inhoud is niet door Empowermens geproduceerd. De video komt qua inhoud van GreenElation.

 

Empowermens

Empowermens kan wat voor je betekenen als het gaat om empowerment. Het volledige aanbod van Empowermens is gericht op het creëeren en ontwikkelen ervan. Zo kun je terecht voor coaching, maar ook voor een overzicht van andere hulpaanbieders, sprekers & workshops, een werkboek voor hulpverleningstrajecten en coachingstrajecten genaamd Empowermens Support, een shop en blogs zoals deze!

Wellicht ook interessant voor jou:

 

wat-is-empowerment-blog
geef-me-de-vijf

Geef me de 5

Black Friday 2020Black Friday 2020
StudieboekenStudieboeken

Geef Me De Vijf

Een kind met autisme opvoeden en begeleiden, hoe doe je dat nou? Het is niet makkelijk, want het hoofd van je kind werkt anders dan bij andere kinderen. Als ouder van een kind met autisme wil je juist je kind goed kunnen begeleiden en opvoeden. Geef me de vijf leert je hoe je je kind, of een kind, met autisme kunt begeleiden en opvoeden. 

Wat is Geef me de vijf?  

Geef me de vijf is een methode die beschreven staat in een boek, geschreven door Colette de Bruin. Het is een wijze, een methode, om toe te passen tijdens het opvoeden en begeleiden van kinderen met autisme. Het boek is dan ook geschreven naar ouders en opvoeders. Een kind met autisme heeft het nodig dat je voorspelbaar en duidelijk bent, dit komt in 'Geef me de vijf' steeds weer naar voren. 

Een kind vraagt als het ware Geef me de vijf, maar wat zijn nou deze 'vijf'? En hoe pas je ze toe?

1. WAT is mijn taak?
Maak je kind duidelijk wat hij precies moet doen; wat zijn taak of opdracht is. 
Voorbeeld: jullie gaan vanmiddag koken en je kind mag de groentes snijden. Het wat is in dit geval 'de groentes snijden'. Wees nog duidelijk door te benoemen welke groentes je kind zal gaan snijden. 

2. HOE voer ik het uit?
Leg je kind uit hoe hij dit - zijn taak of opdracht - kan doen. 
Voorbeeld: je kind mag de groentes snijden. Leg uit dat hij dit kan doen door een scherp (snij)mesje te gebruiken en een plank waar de groentjes op gesneden mogen worden. 

3. WAAR vindt het plaats?
Vertel je kind waar hij dit doet. 
Voorbeeld: Je kind mag groentes snijden. Vertel waar dit plaatsvindt: in de keuken, aan tafel. 

4. WANNEER moet ik het doen? 
Vertel je kind wanneer hij dit doet. 
Voorbeeld: 'Het groente snijden zal om half 5 vanmiddag beginnen'. Voor het kind is het het duidelijkste als je een tijd kan noemen, of een situatie die zich ervoor afspeelt zoals 'Het groente snijden begint nadat ik de aardappels geschild heb'. 

5. WIE is erbij betrokken? 
Vertel je kind wie erbij betrokken is. Gaat het 'wat' om koken en ga je dit samen doen? Vertel je kind dan dat hij dit samen met jou gaat doen. Gaat hij een opdracht uitvoeren met andere kinderen? Vertel hem met welke kinderen hij dit gaat doen. 
Voorbeeld: In het geval van het voorbeeld benoem je dat het kind de groentes alleen zal snijden en dat jij erbij aanwezig bent in de keuken. 

Gouden vraag
De gouden vraag die je kunt stellen aan of bespreken met een kind dat autisme heeft is het 'Wat, hoe, waar, wanneer en met wie'!

Wanneer deze elementen niet duidelijk zijn, dan voert het kind de opdracht niet uit, doet niet wat je van hem vraagt, laat vervelend gedrag zien etc. Loop deze 'vijf' dan nog eens bij langs en check samen met je kind of het per 'element' duidelijk genoeg is. 

 

Het boek 'Geef me de vijf'

Wanneer je het boek leest, leer je de Geef me de vijf -wijze te hanteren. De schrijfster, Colette de Bruin, legt uit wat de gevolgen van de stoornis voor het kind kunnen zijn. Hierdoor krijg je als lezer inzichten. Door het boek leer je om de zogenoemde 'auti-bril' op te zetten, zodat je vanuit deze bril naar 'de wereld' van het kind met autisme leert kijken. Wanneer je hierdoor meer inzichten verwerft, kun je je opvoeding en begeleiding ook beter aanpassen. 

Het boek start met een uitgebreide uitleg over wat autisme precies is en er wordt uitgelegd welke vormen van autisme er zijn. Colette legt in haar boek uit dat kinderen met autisme alles in puzzelstukjes waarnemen en dat zij een andere manier van denken hebben. Colette spreekt over een streepjescode en laat aan de hand hiervan zien wat de verschillen zijn tussen de verschillende vormen van autisme. Het wordt duidelijk dat autisme zich bij iedereen op een andere manier uit.

Door het boek leer je ook auti-communicatie toe te passen. Dat is communceren op een manier die aansluit bij de denkwijze van een kind met autisme. 

Het boek legt je verder de volgende dingen uit:
- Het maken van mindmaps werkt prettig en overzichtelijk. 
- Het visualiseren van regels en afspraken. 
- De beste manier om een takenlijst en afsprakenschrift te gebruiken. 
- Manier waarop je je kind van persoonsafhankelijk naar structuurafhankelijk maakt. 

Dit laatste is iets waar veel ouders en opvoeders van kinderen met autisme tegenaan lopen. De hele dag door zijn ze bezig met het zeggen wat hun kind moet doen, terwijl dit erg vermoeiend is. Als ouder of opvoeder krijg je meer rust wanneer je je kind structuurafhankelijk hebt gemaakt. Tevens wordt je kind hier zelfstandig van! 

'Geef me de vijf' bestellen

Ben je ouder of opvoeder van een kind met autisme? Werk je met kinderen met autisme of vind je dit onderwerp ontzettend interessant? Benieuwd geworden naar alle wat je in dit boek kunt lezen en wat van je van dit boek kunt leren? Bestel dan hieronder het boek 'Geef me de Vijf' van Colette de Bruin. Andere boeken die gerelateerd zijn aan dit onderwerp, die zij ook geschreven heeft zijn 'Auti-communicatie' en 'Dit is Autisme'. 

Individuele Begeleiding
Heb je behoefte aan ondersteuning? Bijvoorbeeld omdat je ouder bent van een kind met autisme, of omdat je zelf autisme hebt? Ga dan naar Empowermens Coaching of kijk bij Empowermens Connect naar het overzicht van hulpaanbieders, waaronder Individuele Begeleiding.

Wat is een Kletspot?

Wat is een kletspot?

 

Wat is een Kletspot?

Wat is een Kletspot? Misschien heb je er inmiddels wel eens iets over gehoord. Niet? Ik leg het je uit. De Kletspot is een offline spel en bestaat uit een pot met vragenkaartjes. Het is spel zonder spelregels, waarbij je urenlang plezier hebt door het bespreken van de vragen die op de kaartjes staan. De kaartjes bestaan uit vragen en dilemma’s, zoals:
‘Wat was tot nu toe de mooiste dag van jouw leven?’
‘Wat is jouw laatste leugen?’
‘Wat is jouw grootste blunder?’. ‘Als jij 10 jaar geleden jezelf een brief mocht schrijven.. Wat zou dan de boodschap zijn?’

Je hebt een algemene Kletspot, maar je kunt ook kiezen voor een Kletspot met thema. Hierover lees je meer onder het kopje Verschillende soorten Kletspot.

 

kletspot-empowermens
Black Friday 2021Black Friday 2021

Waarom de Kletspot?

Waarom zou je een Kletspot kopen als spel? Omdat het een ontzettend leuke manier is om elkaar écht beter te leren kennen! Je bespreekt onderwerpen, vragen en dilemma’s waar je in de standaardgesprekken niet zomaar op komt. Tegenwoordig pakt men hun mobiele telefoon er al snel bij, zelfs op verjaardagen of andere sociale gelegenheden. Door de Kletspot heb je oprechte aandacht voor elkaar en dat zorgt voor meer waardering, contact en gezelligheid. Als je elkaar al goed kent, dan zul je elkaar door dit spel nog beter leren kennen! En als laatste reden: hilariteit gegarandeerd!

Waar koop je de Kletspot?

Je kunt dit spel tegenwoordig via verschillende sites online bestellen en ook in winkels. Zoekt en gij zult vinden! Via de Empowermens Shop kun je ze ook kopen. De Kletspot is een prachtig geschenk voor jezelf en een uniek cadeau voor de ander! De prijzen varieren ongeveer tussen de vijftien en twintig euro.

Hieronder staan verschillende soorten kletspotten, met daarbij een link naar de desbetreffende Kletspot, zodat je er meteen een kunt bestellen!

Verschillende soorten Kletspot

Je hebt een gewone Kletspot, maar ook andere varianten die een specifiek thema betreffen. Hieronder vind je een overzicht met daarachter een link naar het product, zodat je deze meteen kunt bestellen.

LIEVELING
Ideaal voor zowel prille als ervaren liefdeskoppels. Even tijd voor elkaar en met elkaar, om bijvoorbeeld herinneringen op te halen, nieuwe plannen te maken en elkaar (nog) beter te leren kennen. Deze variant is ook leuk om te spelen met een ander stel dat bij jullie op bezoek is! Mijn ervaring is dat deze Kletspot niet alleen leuk is voor stellen, maar ook voor stellen of individuen die bij elkaar komen. Benieuwd naar wat je hiervan kunt verwachten? Bij deze een paar voorbeelden van vragen die in deze pot zitten:
‘Welke gebeurtenissen in jouw leven hebben jou gemaakt zoals je nu bent?’
‘Ik beloof je dat ik beter mijn best ga doen op..’
‘Heb je genoeg tijd voor jezelf?’
‘Waarom heb je juist voor mij gekozen?’
‘Waar ben je het meest onzeker over?’

BABBELS
Kom er op een hilarische manier achter hoe familie en vrienden echt over je denken. Wie aan tafel kan het slechts tegen kritiek? Wie heeft er wel eens gestolen? Wie is het meest positief? Babbels heeft 200 vragen.

GOZERS
Dit is de mannenversie van de Kletspot, met onderwerpen als sport, gadgets, vrouwen, geld, misdaad en drank. Leuk voor bij een biertje! Gezellig ouwehoeren met meer dan 100 vragen en dilemma’s.

EXTRA PITTIG & STOUT
Deze versie gaat net wat over het randje, is een tikkeltje ondeugend, maar ook spannend. Voor extra ondeugende vragen kun je Kletspotje STOUT proberen. Deze laatste is alleen geschikt voor volwassenen.

DUBIO
Prettig gestoorde dilemma’s.

MAMALIEF
Mamalief is het ideale cadeau voor alle moeders. Het bestaat uit 54 kaartjes, waarvan je er 45 naar eigen idee moet invullen. Laat moeders glimlachen om de leukste herinneringen en bedank haarop deze prachtige manier! Het is niet alleen ideaal als origineel moederdagcadeau, maar ook prachtig om gewoon zomaar te geven.. omdat je haar waardeert.

KLETSPOT KIDS
Dit is een editie speciaal voor kinderen. Het is een plastic pot, in plaats van glas, zodat deze niet zomaar kapot gaat. Tijd om te kletsen, babbelen en lachen! Je kunt dit spel op twee manieren spelen: om de beurt een kaartje pakken, voorlezen en beantwoorden, of gooi om de beurt met een dobbelsteen!

EN MEER
Benieuwd naar nog meer soorten? Kijk dan hieronder, ga naar de Kletspotten via de Empowermens Shop, of houd de officiële site in de gaten.

 

 

omgaan-met-machtsstrijd

Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?

Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?

Ja hoor, het is weer zo ver, ineens zit je er weer in. Of eigenlijk 'jullie'. Je kind wil niet wat jij wil. Je houdt je vast aan wat je wil. Het resultaat is een soort van 'ja-nee-spel'. Kind boos en jij boos. Hoe dan ook, je wil dat je kind gaat doen wat jij van hem wil! Je wil niet toegeven, want dan is het einde zoek. Ja toch? 

Je bent belandt in een machtsstrijd. Het gaat op een gegeven moment niet om hetgeen dat er moet gebeuren, maar om de strijd. Je wil niet 'verliezen' van je kind. Alleen je kind wil ook niet verliezen van jou. Zo'n situatie kan op den duur redelijk escaleren. 

Machtsstrijd
Je hebt vaak niet door dat je in een machtsstrijd verzeilt raakt. Wat kenmerkend is voor een machtsstrijd is dat het niet meer gaat over de oorspronkelijke vraag of wens. Je hebt bijvoorbeeld gevraagd of je kind zijn spullen wil opruimen, maar vervolgens gaat het niet meer om het opruimen, maar dat je kind doet wat jij vraagt. Het gaat er dan om wie het conflict gaat winnen of verliezen. 

Bij een machtsstrijd is er eigenlijk nooit een winnaar. Het leidt nooit tot een bevredigende oplossing. Verliezen voelt niet fijn, niet voor jou en ook niet voor je kind. Het doet iets met de relatie, want het leidt eerder tot verwijdering dan tot toenadering. 

Als je vindt dat jij uiteindelijk (altijd) de baas moet zijn, zul je sowieso in een machtsstrijd verzeilt raken, vroeg of laat. Je wil winnen, je wil macht hebben. Je wil je kind niet zijn zin geven, omdat hij dan wint. Straks loopt je kind nog over je heen en voor de buitenwereld wil je ook over laten komen dat je je kind onder controle hebt. 

Hoe doorbreek je machtsstrijd?
Om eruit te komen zul je moeten doorbreken dat je tegenover elkaar staat als vijanden. Dit laatste is namelijk wat er ontstaat als je in een machtsstrijd verzeilt raakt. Je zult weer naast elkaar moeten komen te staan. Soms is het nodig om eerst even wat tijd te pakken om je emoties te laten zakken. Het is dan goed om letterlijk uit de strijd te lopen. Loop weg en ga naar een plek waar je tot jezelf kan komen. Het is verstandig om te benoemen dat je even wegloopt zodat jij/jullie tot rust kunnen komen, maar dat je daarna weer terugkomt. 

Als jij/jullie beiden weer bedaard zijn, ga dan met elkaar in gesprek. Vraag je kind wat er aan de hand is en laat zien dat je écht luistert. Probeer je kind te begrijpen. Dit kun je doen door je eigen gedachten over de situatie even los te laten en te parkeren. Als je begrijpt wat er aan de hand was voor/bij je kind, geef dan daarna pas uitleg over jouw kant van het verhaal. Let erop dat je dit in 'ik-boodschappen' doet, zo voorkom je dat je kind zich aangevallen voelt. 

Nadat jullie beiden jullie kant van het verhaal gedaan hebben en elkaar (beter) begrijpen, stel je de vraag 'Hoe zouden we dit samen op kunnen lossen?'. Vanaf dit punt ben je niet langer in machtsstrijd! Je staat niet meer tegenover elkaar, maar naast elkaar. Je gaat samenwerken, door te zoeken naar een oplossing. Het geeft een gevoel van verbondenheid en versterkt de relatie tussen jou en je kind. Doordat je samen op zoek gaat naar een oplossing (die voor beiden goed is), is er geen sprake meer van winnen of verliezen. 

Hoe voorkom je dat je in een machtsstrijd komt met je kind?
Wil je voorkomen dat je (steeds weer opnieuw) verzeilt raakt in een machtsstrijd met je kind? Zorg er dan voor dat je jouw opvoeding baseert op samenwerken, in plaats van op het hebben van macht. Heb als ouder respect voor de behoeften van je kind, maar heb daarnaast ook respect voor jouw eigen behoeften. Let erop dat het gesprek niet toegaat naar winnen of verliezen. Blijf luisteren naar je kind en probeer hem te begrijpen. Zoek altijd naar een oplossing waar jullie beiden tevreden mee zijn. 

Als je je opvoeding baseert op samenwerken, dan valt dit onder de autoritatieve opvoedingsstijl. Wil je meer lezen over opvoedstijlen? Lees dan de blog 'Welke opvoedstijlen bestaan er?'. In deze blog worden de opvoedstijlen beschreven, inclusief voor- en nadelen per opvoedstijl. 

Black Friday 2020Black Friday 2020
Select oktober 2021Select oktober 2021
omgaan-met-machtsstrijd
mijn-kind-wil-niet-eten

Wat kan ik doen als mijn kind niet wil eten?

Wat kan ik doen als mijn kind niet wil eten?

Het kan je helemaal tot wanhoop drijven als je kind niet wil eten. Het is ontzettend frustrerend om - soms elke dag opnieuw - die strijd aan te gaan, om er een paar hapjes in te krijgen. Ken je dat? Wat kun je doen als je kind niet wil eten? In deze blog krijg je in ieder geval een aantal tips die je kunt toepassen als je kind niet wil eten. 

Oh, en nog een kleine troost: je bent niet de enige bij wie het thuis zo gaat. Veel gezinnen met jonge kinderen herkennen dit probleem, ook bij hen is - metname - het avondeten af en toe een drama. 

Praktische adviezen
Hieronder de tips, inclusief uitleg. 

1) Ga de machtsstrijd niet aan
Dit is misschien wel de allerbelangrijkste tip. Ga de machtsstrijd niet aan! Heeft je kind zijn bord niet leeg? Pak het gewoon weg, zonder er al te veel van te zeggen. Geef de boodschap ''Graag of niet.'', of ''Volgende keer beter.''. 

2) Niet compenseren
Misschien ben je ongerust, en denk je 'Mijn kind moet toch wel iets in zijn maag krijgen?!'. Ondanks je ongerustheid is het verstandig je kind geen tussendoortjes ter compensatie te geven. Alhoewel het hard klinkt is er geen reden voor onrust, je kind kan best wachten tot de volgende (normale) maaltijd. Het is geen probleem om een keer een maaltijd over te slaan. Plus, je kind zal mogelijk extra trek hebben bij de volgende maaltijd, waardoor de kans groter is dat hij wel eet. 

Wat wel heel belangrijk is, is dat je kind voldoende drinkt! Wees daar wel alert op. 

3) Op tijd eten
Het is belangrijk om op tijd te eten, omdat ze veel vermoeider zijn wanneer het laat is. Als ze erg moe zijn, zullen ze minder eten. Eet dus niet te laat! 

4) Geef op tijd aan dat jullie gaan eten
Meestal zijn kinderen nog lekker aan het spelen, of zitten ze nog op de tablet, laptop of smartphone als je ze roept om te gaan eten. Je kind zal het op zo'n moment niet leuk vinden om alles plots te moeten laten liggen, om te gaan eten. Hij is dan bij voorbaat al wat bozig of chagrijnig. Het kan helpen om van te voren al aan te kondigen dat jullie bijna gaan eten, dus dat je kind alvast rustig stopt met waar hij mij bezig is. 

5) Kleine porties 
Begin met kleine porties. Snijd de boel goed klein en leg het eventueel op een kleiner bord. Zo vindt een kind (zeker een peuter) het te overzien. Geef je kind daarnaast een compliment als hij zijn bord heeft leeg gegeten. Je zult gaan merken dat deze aanpak beter werkt dan wanneer je straf geeft als hij een normaal bord met eten weigert. 

6) Geef het juiste voorbeeld
Geef tijdens het eten zelf het goede voorbeeld, want kinderen doen alles na, ook jou. Wat houdt 'het goede voorbeeld geven' tijdens het eten in? Eet dat wat de pot schaft smakelijk op. Daarnaast is een belangrijke tip om niet te beginnen aan het koken van verschillende potjes voor ieder gezinslid. Als je als ouder iets niet zo lekker vindt, eet er dan toch een beetje van, zo leer je je kind dat hij soms ook iets moet eten wat hij minder lekker vindt. 

7) Houd het ontspannen 
Het is belangrijk dat het eten ontspannen verloopt. Maak het avondeten tot een gezellig moment voor het hele gezin; een moment om bij te kletsen en geïnteresseerd in elkaar(s dag) te zijn. Als het eten een gezellig moment is, dan gaat je kind etenstijd associëren met gezelligheid. Dit kan positief werken op het eetgedrag van je kind. 

8) Gebruik een diep bord
Als je kind jong is, dan kan het door een wat gebrekkige motoriek best moeilijk zijn om netjes te eten. Als het steeds fout gaat, terwijl je kind wel zijn best doet, dan kan hij gefrustreerd raken. Een diep bord kan dan helpend zijn. 

9) Laat je kind meehelpen 
Vaak vinden kinderen het leuk om mee te helpen in de keuken. Je kunt ze taakjes geven als groente wassen, roeren, mixen et cetera. Als ze zelf hebben meegeholpen bij het maken van het eten, dan is de kans groter dat ze gaan proeven en eten. 

Dit waren de adviezen! Heb jij er nog een paar? Laat ze dan achter in de reacties! Raak je iedere keer verzeilt in een machtsstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot het eten of andere onderwerpen, lees dan eens 'Hoe kun je omgaan met machtsstrijd?'

mijn-kind-wil-niet-eten
opvoedstijlen

Welke opvoedstijlen bestaan er?

Welke opvoedstijlen zijn er?

Iedereen voedt zijn kinderen op een andere manier op. Zelfs binnen een relatie zie je soms dat de ene opvoeder naar een ander soort manier van opvoeden neigt dan de andere opvoeder. Welke opvoedstijlen bestaan er? Er zijn vier verschillende opvoedstijlen: autoritair, permissief, autoritatief en verwaarlozend. In deze blog lees je wat deze stijlen inhouden en wat de voor- en nadelen zijn. Welke opvoedstijl heb jij?

Autoritair
Een opvoeding die onder de autoritaire opvoedstijl valt, kenmerkt zich door veel regels. Binnen deze opvoedstijl is de ouder als het ware de baas en het kind moet gehoorzamen. Als het kind zich niet aan de regels houdt krijgt het straf. Autoritaire ouders leggen de regels nauwelijks uit en geven de kinderen geen ruimte om de discussie met hen aan te gaan.

Voordelen
Het voordeel van deze opvoedstijl is dat het kind precies weet wat het van zijn ouders kan verwachten. De ouders bepalen wat er gebeurt. Sommige kinderen kunnen baat hebben bij een autoritaire opvoeding.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat kinderen bang en volgzaam, of opstandig en agressief worden. Een kind dat opgroeit binnen deze opvoedstijl ontwikkelt weinig zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Het leert niet om zelf te bedenken en te beargumenteren waarom hij iets wil, of niet wil, en vind het moeilijk om beslissingen voor zichzelf te nemen. De dwingende manier van opvoeden kan voor strijd zorgen. Wordt het kind ouder, dan zal het zich meer onttrekken aan zijn ouders.

Permissief
Een opvoeding die onder de permissieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door toegeeflijke ouders die veel aandacht hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Het kind krijgt bijna altijd zijn zin. Je zou kunnen stellen dat het kind de baas is en er weinig van hem verwacht wordt. Ouders die deze opvoedstijl hanteren nemen hun kind wel serieus, maar zichzelf en hun regels in mindere mate.

Voordelen
Het voordeel van deze opvoedstijl is dat ouder en kind gelijkwaardig zijn. Er doen zich weinig conflicten voor en het kind mag bijna alles.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat kinderen van permissieve ouders worden verwend en geen grenzen leren kennen. Het kind krijgt weinig feedback, leert niet om ook rekening met anderen te houden en is gemakzuchtig. Bovendien leert het kind niet hoe hij met zijn emoties om kan gaan en hoe hij zichzelf kan beheersen. Kinderen kunnen verdrietig, agressief en impulsief worden. Als een kind van permissieve ouders de puberteit bereikt, kunnen de ouders hun invloed verliezen.

Autoritatief
Een opvoeding die onder de autoritatieve opvoedstijl valt kenmerkt zich door ouders die tegelijkertijd regels stellen en oog hebben voor de wensen en behoeften van hun kind. Je zou kunnen zeggen dat deze ouders democratische opvoeders zijn. Ze geven met liefde leiding, houden rekening met de ontwikkeling van het kind en overleggen met het kind. De regels die ze stellen leggen ze uit door middel van argumenten. Zo leert het kind waarom er regels zijn. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd.

Voordelen
Het voordeel van deze opvoedstijl is dat het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind wordt gestimuleerd. Het kind wordt als persoon geaccepteerd en gerespecteerd. Zijn ontwikkeling wordt gevolgd. Er is wederzijds openheid tussen ouder en kind. De kinderen van ouders die deze opvoedstijl hanteren zijn vaak wat vrolijker en presteren iets beter op school. Ze hebben minder gedragsproblemen en kunnen beter tegen de negatieve invloed van leeftijdsgenootjes.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat het veel tijd en energie kost, meer dan de andere opvoedstijlen. Het kind zal niet meteen gehoorzamen, maar wil argumenten horen. Daarover in gesprek gaan kost tijd, energie en soms ook een hoop geduld. Ouders en kinderen zullen moeten accepteren dat hun meningen niet altijd overeenkomen. Een gevaar van deze opvoedstijl kan zijn dat het kind te vrij en te mondig wordt en dat ouders niet snel genoeg grenzen stellen, omdat ze maar blijven praten en argumenteren.

Verwaarlozend
Een opvoeding die onder de verwaarlozende opvoedstijl valt kenmerkt zich door de weinig regels. Het kind mag het allemaal zelf uitzoeken. Deze opvoedstijl klinkt misschien heel vrij, maar eigenlijk worden deze kinderen verwaarloosd. Naast de weinige regels zijn andere kenmerken dat er weinig geborgenheid, steun, veiligheid en betrokkenheid is.

Voordelen
Een voordeel van deze opvoedstijl is dat het een vrij gemakkelijke manier van opvoeden is. Het kost je als ouder weinig tijd, energie en geduld en daardoor houd je meer tijd over voor jezelf.

Nadelen
Het nadeel van deze opvoedstijl is dat het kind niets van zijn opvoeders leert. Zo leert hij ook niet om juiste, verstandige keuzes te maken. Hierdoor loopt een kind het risico om verkeerde vriendjes te krijgen. Daarnaast voelt een kind zich door deze manier van opvoeden niet geliefd en eenzaam.

Welke opvoedstijl is het beste?
Er is niet één opvoedstijl aan te wijzen die de beste is. Als je kijkt naar de vier opvoedstijlen zoals deze hierboven beschreven staan, dan zou je kunnen stellen dat een kind het meeste leert van een autoritatieve opvoedstijl, maar zoals ook al beschreven stond is het voor bepaalde kinderen juist nodig dat hun ouders zich autoritair opstellen. Bij het ene kind is een harde aanpak met duidelijke regels nodig, terwijl een ander juist een losse aanpak met weinig regels nodig heeft.

JMouders schreef het artikel 'Onderzoek: dit is de beste opvoedstijl' naar aanleiding van een onderzoek van de Oklahoma State University.

Welke opvoedstijl is het slechtste?
Ik denk dat je na het lezen over de opvoedstijlen deze vraag zelf al kunt beantwoorden. De slechtste opvoedstijl, die de meest negatieve gevolgen heeft, is de verwaarlozende opvoedstijl. Kinderen worden te snel volwassen, hebben meer risico op het ontwikkelen van een verslaving en hebben op latere leeftijd vaker te maken met sociale en psychische problemen.

Welke opvoedstijl past bij mij (en mijn kind)?
Welke opvoedstijl het beste bij jou en/of je kind past is afhankelijk van verschillende factoren:

 • De situatie.
 • De omgeving waarin je het kind opvoedt.
 • Het temperament van het kind.
 • Je eigen opvoeding.
 • Je eigen karakter.

Raak je steeds weer met je kind verzeilt in een machtsstrijd? Lees in 'Hoe kun je omgaan met machtsstrijd' hoe je dit kunt voorkomen en hoe je ermee om kan gaan.

opvoedstijlen

Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl

EMPOWERMENS SUPPORT EN DE ACHT BAKENS VAN WELZIJN NIEUWE STIJL

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen
Black Friday 2021Black Friday 2021

Empowermens Support en de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl

Bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang: dit zijn de kerncompetenties van welzijn en tevens de doelen van de WMO. Empowermens Support sluit hierop aan. Door Empowermens Support wordt de mens gestimuleerd om na te denken over zijn kunnen, zijn eigen kracht, waar hij zichzelf maar ook een ander mee zou kunnen helpen. Daarnaast wordt hij ook gestimuleerd om na te denken over hoe zijn netwerk hem kan helpen. Uiteindelijk kan dit zelfredzaamheid, zorg voor elkaar en participatie tot stand brengen.

Welzijn Nieuwe Stijl: De acht bakens
In Welzijn Nieuwe Stijl staan acht bakens beschreven, die richtinggevend zijn voor de inzet van organisaties en professionals. Empowermens wil hier zoveel mogelijk bij aansluiten en heeft zich hier met Empowermens Support op gericht. De acht bakens zijn als volgt:

1. Gericht op de vraag achter de vraag.
2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger.
3. Direct erop af.
4. Formeel en informeel in verhouding.
5. Doordachte balans van collectief en individueel.
6. Integraal werken.
7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht.
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.

Hoe sluit Empowermens Support aan bij de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl?
Natuurlijk kan Empowermens Support niet letterlijk aan alle acht bakens voldoen. Hier is voornamelijk de coach of hulpverlener (hierna te noemen: hulpaanbieder) zelf voor nodig. Empowermens Support is een tool, een hulpmiddel voor zowel de klant/cliënt als de hulpaanbieder, om gericht met de acht bakens te werken. Hieronder staat beschreven hoe Empowermens aansluit bij het werken vanuit de acht bakens.

1. Gericht op de vraag achter de vraag:
Door alle levensgebieden bij langs te lopen kan voor de hulpaanbieder inzichtelijk worden wat er allemaal gaande is in iemands leven. Hierdoor kan de hulpaanbieder sneller een verband leggen tussen dat wat er speelt; wat de vraag achter de vraag soms makkelijker duidelijk zal maken.

2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger.
Door Empowermens Support als tool in te zetten komt de burger, de hulpvrager, erachter waar zijn krachten liggen. Hoe hij zichzelf kan helpen.

3. Direct erop af.
Dit ligt bij de hulpaanbieder zelf.

4. Formeel en informeel in verhouding.
Door gebruik van Empowermens Support, en dan voornamelijk door gebruik van de werkbladen, zal inzichtelijk worden wat iemand zelf kan, wat iemand uit zijn netwerk kan betekenen en waarin iemand professionele ondersteuning nodig heeft. Dit zorgt voor een optimale verhouding tussen formele en informele hulp. Formele hulp houdt professionele ondersteuning in en informele hulp houdt ondersteuning in vanuit familie, vrienden, kennissen en vrijwilligers.

5. Doordachte balans van collectief en individueel.
Het gaat hier om hoe ondersteuningsvragen worden aangepakt: individueel of collectief. Hier speelt Empowermens Support geen rol in.

6. Integraal werken.
Simpelgezegd houdt dit in dat verschillende professionals met elkaar samenwerken. Empowermens Stimuleert dit in die zin dat er met de hulpvrager gekeken wordt naar wat hij zelf kan, naar wat iemand uit zijn netwerk kan en waar hij professionele ondersteuning in nodig heeft. Als dit laatste nodig is, is het aan de hulpaanbieder om dit (samen met de hulpvrager) op gang te brengen. Hierbij zal afstemming nodig zijn voor wie wat oppakt. Wil je meer lezen over integraal werken? Over wat het wel en niet is? Klik dan hier.

7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht.
Empowermens Support is een simpel, praktisch werkboek. Het is enerzijds vrij in te vullen, maar niet geheel vrijblijvend. Empowermens Support heeft duidelijk een resultaatgericht doel, namelijk dat iemand groeit in zelfredzaamheid. In het werkboek kunnen werkbladen ingevuld worden om de eerste stappen hier naartoe te zetten.

8. Gebaseerd op ruimte voor de professional.
Het is geheel aan de hulpvrager en de professional hoe (actief) Empowermens Support wordt ingezet. Er is ruimte voor de professional om werkbladen wel of niet toe te passen en ook voor de huplvrager is het zo dat hij naar eigen keuze bepaalde werkbladen in kan vullen. Empowermens Support kan als toevoeging worden ingezet bij verschillende aanpakken. Het is dus niet zo dat Empowermens Support maar bij één specifieke methodiek is in te zetten.

 

 

Pagina’s